Vertrouwenscontactpersoon

Als er gepest wordt of normen en waarden overschreden worden dan moet dit bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Bij voorkeur gebeurt dit in de openheid met alle direct betrokkenen. Toch zijn er situaties denkbaar waarbij de drempel te groot is om dit zo te doen.

De vereniging beschikt daarom over een vertrouwenscontactpersoon. Deze is het aanspreekpunt binnen de vereniging om in vertrouwen zaken met betrekking tot een veilig sportklimaat te bespreken. De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, kan advies geven en begeleiden in gevallen waar nadere actie noodzakelijk is. Daarnaast biedt de vertrouwenscontactpersoon het bestuur gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies ter voorkoming van ongewenst gedrag.

Bij Rugbyclub Tovaal is Lyda Vos aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Mocht het om wat voor reden niet mogelijk zijn om het gedrag te melden aan de begeleiders of het bestuur, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon. 

Vertrouwenscontactpersoon

Ontwerp en realisatie Nilsson

Rugbyclub Tovaal  |  Sportpark Het Schenge  |  Geldeloozepad 5j  |  4463 AJ Goes  |  E info@tovaal.nl